Paragrafen

Bedrijfsvoering

Financieel pakket

Het financiële pakket vormt de wervelkolom van de bedrijfsvoering van een organisatie. Ze zijn als het ware met elkaar vergroeid. Dit leidt tot allerlei sub-optimale oplossingen en de vraag of dat niet beter kan. De afgelopen periode is benut om scherper in beeld te krijgen hoe we ons huidige pakket gebruiken en hoe we verbeteringen door kunnen voeren. We zien vooral verbetermogelijkheden op het gebied van vereenvoudiging en uniformering, het eenmalig vastleggen van gegevens en meervoudig gebruik en verbetering van het proces van contract tot factuur. Eind 2021 hebben we een aanbesteding voor ons financiële pakket uitgeschreven. In 2022 wordt gegund en starten we met de implementatie.

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 12:25:23 met de export van 05/23/2022 12:40:35