Paragrafen

Duurzaamheid

Ambitie

Ambitie

Onze ambitie is een duurzaam ‘s-Hertogenbosch in 2050. Hierop investeren we meer en met het programma duurzaamheid zetten we hier op in. Het klimaat verandert. Ook in de gemeente ’s-Hertogenbosch bereiden we ons hierop voor en passen ons aan. We geven uitvoering aan de visie Duurzaam ’s-Hertogenbosch en we gaan samenwerken aan een duurzaam ’s-Hertogenbosch met inzet op de ambities:

  1. Gezonde, groene en klimaatbestendige leefomgeving,
  2. CO2-neutrale gemeente,
  3. Waardebehoud van grondstoffen en
  4. Duurzame mobiliteit
Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 12:25:23 met de export van 05/23/2022 12:40:35