Programma's

Wonen en zorg

Ambitie

Het is belangrijk dat inwoners zich zo goed en zo lang mogelijk zelfstandig kunnen redden in hun eigen woning. De meeste mensen kunnen dit prima zelf regelen. Voor hulp en ondersteuning, zowel formeel als informeel, kunnen zij terecht in hun eigen sociale omgeving. Een kleine groep heeft  soms wel extra hulp nodig. Wij bieden dan passende ondersteuning. Uitgangspunt is dat deze ondersteuning zo licht mogelijk, zo kort mogelijk en zo nabij mogelijk -het liefst in de wijk- georganiseerd wordt. Vertrekpunt is altijd wat de inwoner nodig heeft (en niet wat het systeem te bieden heeft) op het gebied van goed wonen, passende ondersteuning, waardevolle daginvulling, gezonde financiën en een fijne leefomgeving.

Door een stevige inzet op preventieve en versterking van de samenwerking tussen vrijwilligers en professionals willen we de vraag naar specialistische zorg verkleinen. Dit vraagt om nieuwe manieren van organiseren. Met onze partners, zoals betrokkenen vanuit cliëntperspectief (sociale netwerken en ervaringsdeskundigen), zorgaanbieders (met ervaringsdeskundigen), welzijnsorganisaties en woningcorporaties. Ook goede samenwerking tussen professionals (hulpverleners, huisartsen, zorgverzekeraars, scholen, enz.) is daarbij een belangrijke sleutel. We werken lokaal waar dat kan en regionaal waar dat nodig is. We werken op verschillende onderdelen intensief samen met de gemeenten in de Meierij en Bommelerwaard (Wmo) en Noordoost-Brabant (Jeugdwet).

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 12:25:23 met de export van 05/23/2022 12:40:35