Programma's

Cultureel klimaat

Ambitie

Cultuur brengt mensen samen. Daarnaast draagt cultuur bij aan de aantrekkelijkheid van ’s-Hertogenbosch als woon-en werkgemeente en aan de lokale economie. Het is ook een bron van vernieuwing. We willen een rijk cultureel aanbod. Onze ambitie is een aantrekkelijk en vernieuwend cultureel klimaat, waarin ook jongeren zich herkennen. De uitstekende positie die we de afgelopen jaren innemen willen we borgen en verder door ontwikkelen. We blijven investeren in cultuur onder meer door ondersteuning van culturele organisaties, evenementen en amateurkunst. Na de fusie van de bibliotheek, Muzerije en Babel in 2019 werken we samen verder aan een toekomstgerichte organisatie.
We stimuleren dynamiek en vernieuwing via de cultuurfondsen. We willen nog meer bekend staan als Cultuurstad van het Zuiden en meer focus aanbrengen in het citymarketingbeleid.
Ons huidige cultuurbeleid is aan vernieuwing toe. Om die reden bereiden we een nieuwe cultuurnota voor. Deze is ondersteunend aan de beweging die in gang is gezet voor de verdere profilering van ’s-Hertogenbosch als Cultuurstad van het Zuiden.

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 12:25:23 met de export van 05/23/2022 12:40:35