Paragrafen

Bedrijfsvoering

Europa

Comité van de Regio’s
Portefeuillehouder Europa heeft afgelopen jaar digitaal deelgenomen aan de verschillende vergaderingen en netwerkbijeenkomsten die samenhangen met zijn lidmaatschap van het Comité van de Regio’s. Meest prioritaire Bossche thema om op te volgen afgelopen jaar was digitalisering. Binnen digitalisering was specifieke aandacht voor duurzaamheid en data & onderwijs. Secundaire onderwerpen die zijn opgevolgd zijn: verduurzaming, uitrol van nieuwe Europese programma’s, inclusieve samenleving en cultuur.
Binnen het Comité van de Regio’s is de portefeuillehouder Europa lid van de Commissie SEDEC. Dit is de commissie voor sociaal beleid, onderwijs, werkgelegenheid, onderzoek en cultuur. In deze commissie is hij ook coördinator voor de Groenenfractie, hetgeen er voor zorgt dat hij sneller op de hoogte is van nieuwe initiatieven en vaker het woord kan nemen in vergaderingen en dus beter de Bossche belangen kan vertegenwoordigen. Ook kan hij input leveren op het werkprogramma van SEDEC.
Hiernaast wordt intensief samengewerkt met de nationale delegatie in het Comité van de Regio’s. Hiervoor vinden regelmatig bijeenkomsten plaats in VNG-verband. Vanuit deze samenwerking is bijvoorbeeld input gegeven op het advies ‘Europese aanpak van kunstmatige intelligentie — Wet Kunstmatige intelligentie’. Dit advies is aangenomen door de plenaire vergadering van het Comité van de Regio’s.  

Stuurgroep
Dit jaar heeft de portefeuillehouder ook zitting genomen in de stuurgroep die de voortgang bewaakt van uitvoering van gemaakte afspraken tussen SEDEC en DG Onderzoek en Innovatie. Hierbij moet gedacht worden aan afspraken over de uitrol van grote innovatieve Europese programma’s als Horizon Europe en de uitrol van de European Research Area (ERA), de European Education Area (EEA) en Digital Education Action. Dit zijn belangrijke onderwerpen voor de gemeente. Vanuit zijn rol in de stuurgroep kan de portefeuillehouder zowel vanuit zijn Bossche rol input geven aan de Europese Commissie, maar ook Bossche partijen wijzen op Europese kansen en verder helpen via de contacten.

Netwerkverbanden 
De EU-netwerkverbanden waar ’s-Hertogenbosch lid van is, hebben tijdens de pandemie gezorgd voor continuïteit in kennis ophalen en het bestaande netwerk onderhouden van EU-zaken via online meetings. Hier hebben met name de netwerken van VNG en BrabantStad aan bijgedragen. Via diverse Europese netwerken hebben we betrokkenheid in Europa. Hierbij valt te denken aan het European Regions Research and Innovation Network (ERRIN), Europa Nostra, European Federation of Fortified Sites (EFFORTS), Future Religious Heritage (FRH) en Forte Cultura.

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 12:25:23 met de export van 05/23/2022 12:40:35