Programma's

Gezondheid

Wat wilden we bereiken?

  • Inwoners zijn gezond, zelfredzaam en zelfstandig en zijn in staat mee te doen in de samenleving.
  • Inwoners ervaren dat de ondersteuning vanuit de Wmo aansluit bij hun hulpvraag.
  • Door te werken vanuit positieve gezondheid willen we gezonde en gelukkige levensjaren toevoegen.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2021

Realisatie 2021

Ambitie 2022

Aantal Wmo-cliënten per 1.000 inwoners

59

<= 60

71

<= 60

Bron: CBS

Score positieve gezondheid: Gezondheidsbeleving

81,0%

82,5%

Geen meting beschikbaar

83,0%

Bron: Enquête Sport en Welzijn

Score positieve gezondheid: Zelfredzaamheid

8,5

8,7

8,6

8,7

Bron: Enquête Sport en Welzijn

Percentage cliënten dat vindt dat de Wmo-ondersteuning aansluit bij hun hulpvraag

78%

80%

85%

80%

Bron: Cliëntervaringsonderzoek Wmo (O&S)

Wat hebben we er voor gedaan?

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 12:25:23 met de export van 05/23/2022 12:40:35