Paragrafen

Lokale heffingen

Landelijke ontwikkelingen

Taxeren op gebruiksoppervlakte
Sinds 1 juli 2011 is het verplicht om de gegevens uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) te gebruiken voor WOZ-taxaties. Dat gold niet voor het gebruik van de gebruiksoppervlakte. De meeste gemeenten en belastingsamenwerkingsverbanden taxeren de woningen op basis van de bruto inhoud. Ook onze gemeente taxeert op basis van bruto inhoud. In september 2016 heeft de Waarderingskamer het besluit genomen dat, met een overgangstermijn van vijf jaar, alle woningen verplicht moeten worden getaxeerd op basis van de gebruiksoppervlakte van de BAG. Het besluit van de Waarderingskamer om hierop over te gaan, sluit veel beter aan op de beschikbare openbare gegevens. De marktinformatie die we gebruiken bij het taxeren van woningen is in de meeste gevallen gebaseerd op de gebruiksoppervlakte van de woning. Daarnaast is het in het kader van het stelsel van basisregistraties “eenmalige inwinning meervoudig gebruik van gegevens” een logische stap.
De inspanning om deze gegevens in te winnen en te verwerken is voor alle uitvoeringsorganisaties groot. We zijn in 2019 gestart met het project om van ruim 72.000 woningen de gebruiksoppervlakte te bepalen. Inmiddels is het project afgerond en worden alle woningen vanaf 2022 getaxeerd op basis van de gebruiksoppervlakte.
Taxeren op gebruiksoppervlakte in plaats van bruto inhoud leidt niet tot afwijkingen in het waardeniveau van objecten.

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 12:25:23 met de export van 05/23/2022 12:40:35