Paragrafen

Lokale heffingen

WOZ bezwaarschriften

In 2021 is het aantal bezwaarschriften nagenoeg gelijk aan het aantal in 2020. In de loop van 2022 worden nog enkele WOZ-beschikkingen over 2021 verstuurd. Het aantal bezwaarschriften over 2021 kan om die reden nog iets hoger worden. We benadrukken dat dit conjunctuurgevoelig is: er is vaak een relatie tussen het aantal bezwaarschriften en de waardeontwikkeling in onze gemeente. Hieronder treft u enkele gegevens en kengetallen aan over de ontwikkelingen van de hoeveelheid bezwaarschriften en de kosten van bezwaarafhandeling:

2018

2019

2020

2021

Formele bezwaarregels

2.105

2.580

2.174

2.100

Verminderingen nav informeel contact

403

285

248

299

Ambtshalve verminderingen

1.330

780

488

648

Bezwaarregels door gemachtigden

802

816

1.077

1.241

Kostenvergoeding bezwaarfase

€ 57.779

€ 80.522

€ 104.801

135.568

WOZ-ontwikkeling landelijk

5,9%

8,3%

8,6%

7,3%

WOZ-ontwikkeling gemeente

8,0%

9%

6,5%

7,5%

Totale kostprijs per biljet

€ 18,17

€ 18,28

€ 20,60

€ 19,88

Waarvan kostprijs bezwaar & beroep

€ 5,70

€ 6,31

€ 7,10

€ 7,29


Wij informeren burgers en bedrijven actief over de totstandkoming van de WOZ-waardering. Naast gebruikmaking van toelichtingen is er vooral ingestoken op het intensiveren van informeel contact:

  • Informeel overleg met woningbouwverenigingen en terugkerende bezwaarmakers om vooraf overeenstemming te krijgen over de uitgangspunten bij de herwaardering;
  • Informeel overleg met taxateurs ná verzenden van de beschikkingen, zodat toelichting kan worden gegeven en fouten direct kunnen worden hersteld;
  • Taxatie op locatie (bij de burger thuis) in enkele wijken in plaats van bureautaxaties om alle grieven ter plekke te kunnen bespreken en nadere toelichting te kunnen geven.
Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 12:25:23 met de export van 05/23/2022 12:40:35