Paragrafen

Bedrijfsvoering

Organisatieontwikkeling en reorganisatie: opgavegericht, eenvoud en persoonlijk leiderschap

De pandemie heeft ook in 2021 de nodige inspanning en aanpassing gevraagd van ons personeel. Er is veel aandacht uitgegaan naar het welzijn van de collega’s. We hebben met regelmaat de stemming gepeild onder het personeel als het gaat om samenwerken op afstand en de mentale en fysieke gesteldheid.  
Het hybride werken heeft in ieder geval een structurele plek ingenomen in ons dagelijks werk. Hiermee hebben we het samenwerken een impuls kunnen geven die nodig was als gevolg van het vele verplichte thuiswerken.  

Het nieuwe e-HRM systeem is ingevoerd, waardoor ook personele zaken overal en op elk gewenst tijdstip uitgevoerd kunnen worden.  

De krapte op de arbeidsmarkt is in het laatste kwartaal ook binnen onze organisatie goed merkbaar gebleken via relatief veel verloop en het zoeken en vinden van nieuwe collega’s.  

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 12:25:23 met de export van 05/23/2022 12:40:35